×

Stavčni člen: osebek ali predmet?
 • Vprašanje:

  Imam poved:
  Ob toplem popoldnevu se je na atletski olimpijadi zbralo mnogo tekmovalcev ter obiskovalcev.
  Imam možnosti, da je krepko napisan stavčni člen:
  a) osebek
  b) predmet v tožilniku
  c) predmet v rodilniku
  Kateri odgovor naj izberem? – Vsi sošolci mi pravijo, da je to sigurno osebek, a se jaz s tem vsekakor ne strinjam, ker mi vprašanje kdo se je zbralo nikakor ni smiselno.


  Odgovor:

  Izberite odgovor, ki ga vam svetujejo sošolci. V povedi Ob toplem popoldnevu se je na atletski olimpijadi zbralo mnogo tekmovalcev ter obiskovalcev je krepko natisnjeni stavčni člen osebek.
  Za lažje razumevanje si lahko poved poenostavite in jo zapišete: Ob toplem popoldnevu so se na atletski olimpijadi zbrali tekmovalci in obiskovalci. Iz te povedi je jasno razviden osebek.
  Predvidevamo, da vaše omahovanje pri določitvi stavčnega člena otežuje beseda mnogo. Treba je namreč vedeti, da je izraz mnogo nedoločni količinski števnik, ki zahteva samostalnik v rodilniku množine (v vašem primeru tekmovalcev in obiskovalcev). Ker je osebek dodatno določen z nedoločnim števnikom, je povedek edninski in je srednjega spola (se je zbralo). Vse to je zapisano v Toporišičevi slovnici (2008, str. 331 in 610).

  Aleksandra Bizjak Končar (junij 2017)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.