×

Izvor priimka »Zavrtanik«
  • Vprašanje:

    Sam se pišem Zavrtanik, zato me zanima izvor mojega priimka. Ali izvira preprosto iz »za vrtom«, ali je odgovor bolj kompleksen?


    Odgovor:

    Priimek Zavrtanik (125 oseb, od tega 93 v goriški statistični regiji) ima žarišče v Solkanu ali okolici. Njegova etimologija ni jasna. Morda je izpeljan iz nekega ledinskega imena, saj so izpričana številna parcelna imena s podstavo Zavrt-: Zavrt, Zavrti, Zavrte, Zavrtnice, Zavrtniki. Starejši zapisi priimka bi najbrž omogočili bolj zanesljivo etimologizacijo, saj ni izključeno, da gre v njem morda za povezavo z glagoloma vrtati ali vrteti.

    Silvo Torkar (junij 2017)