×

Zapis zneska 1,50 evrov
  • Vprašanje:

    Zanima me pravilen številčni zapis za pol evra. Ali to zapišem kot npr. 1,50 EUR ali kot 1,5 EUR? Ali sploh obstajajo kakšna navodila? Če ja, kje?


    Odgovor:

    Zakon o uvedbi evra je pri preračunavanju iz tolarskih zneskov in pri zaokroževanju v 19. členu določil, da se »prodajne cene za blago in storitve ... zaokrožijo ter izkazujejo na ne manj kot dve decimalni mesti«, torej npr. 1,50 evra (ali EUR). (Vrednosti, izražene v evrih, so lahko izjemoma zapisane tudi na več decimalnih mest natančno.) To je gotovo praktično in razumno, saj vse tisto, kar je zapisano za decimalno vejico, tako hitreje dojamemo kot vrednost, izraženo v centih; pri zapisu 1,5 evra je take povezave manj, razumevanje tako zapisanega pa je nekoliko napornejše. Zapisi evrskih vrednosti z enim decimalnim mestom dajejo vtis razpuščenosti: razumemo jih, posnemamo pa ne. Tako izražene cene bodo skoraj gotovo zapisane s kredo ali pa s flomastrom ali kemičnim svinčnikom na kartonu.

    Peter Weiss (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.