×

Rada predlogov ob besedni zvezi s števniškimi prilastki: »2–3 let ali 2–3 leta«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je prav:

  • z otroki, starimi 2–3 let
   ALI
  • z otroki, starimi 2–3 leta?

  Torej, let ali leta?


  Odgovor:

  Takole: starimi 2–3 leta (kar je izgovorjeno starimi dve (izpuščamo: leti) do tri leta). V tem primeru je izgovorjeni do prislov (po novejšem pojmovanju členek), ne predlog, in pomeni ‘največ’, kot v primeru iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika napisati do sto vrstic. Kar je tu zapisano za prislovom do, stoji v tožilniku.
  V primerjavi s prejšnjo manj navadna zveza starimi od 2 do 3 let (izgovorjeno starimi od dveh do treh let) pa vsebuje parna predloga od in do, ki se vežeta z rodilnikom. Negotovost izvira iz kdaj težko razločljive rabe enako glasečega se predloga in prislova do: zveza dojiti do enega leta vsebuje predlog do (s števnikom in samostalnikom v rodilniku), zveza do eno leto stari otroci pa prislov do (v pomenu ‘največ’).
  V zvezi malčki, stari do enega leta sta rabi pomešani: ustrezna, predložna in zato rodilniška, bi bila, če bi bila izražena tudi začetna vrednost v časovnem razponu (npr. od pol), v konkretnem primeru pa bi bilo bolje malčki, stari do eno leto, prislovno in torej tožilniško.

  Peter Weiss (junij 2017)


Prijavite se za odgovor