×

Kako naglasimo besedo »gamber«?
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni, čeprav gamber ni slovenska beseda se danes zelo pogosto uporablja v slovenskem jeziku, celo pogosteje kot kozica. Zanima me, kako se besedo gamber pravilno naglasi?
  Gambér, ali gâmber?


  Odgovor:

  Samostalnik gamber je naglašen na drugem besednem zlogu (jakostni naglas: gambêr, tonemski naglas: gambȇr), kar je navedeno tudi v Sprotnem slovarju slovenskega jezika, ki je prostodostopen na slovarskem portalu Fran (www.fran.si). Pri izdelavi tega nenormativnega slovarja smo s hitro poizvedbo med govorci slovenščine ugotovili, da se v rabi uveljavlja naglas na drugem besednem zlogu, čeprav se je samostalnik razvil iz latinske besede gammarus, ki je bila naglašena na prvem zlogu.

  Tanja Mirtič (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.