×

Kako naglasimo besedo »gamber«?
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni, čeprav gamber ni slovenska beseda se danes zelo pogosto uporablja v slovenskem jeziku, celo pogosteje kot kozica. Zanima me, kako se besedo gamber pravilno naglasi?
  Gambér, ali gâmber?


  Odgovor:

  Samostalnik gamber je naglašen na drugem besednem zlogu (jakostni naglas: gambêr, tonemski naglas: gambȇr), kar je navedeno tudi v Sprotnem slovarju slovenskega jezika, ki je prostodostopen na slovarskem portalu Fran (www.fran.si). Pri izdelavi tega nenormativnega slovarja smo s hitro poizvedbo med govorci slovenščine ugotovili, da se v rabi uveljavlja naglas na drugem besednem zlogu, čeprav se je samostalnik razvil iz latinske besede gammarus, ki je bila naglašena na prvem zlogu.

  Tanja Mirtič (junij 2017)


Prijavite se za odgovor