×

Lastnoimenske zveze z desnim prilastkom
  • Vprašanje:

    Velikokrat smo v zadregi ali napisati npr. Osnovna šola Franceta Prešerna ali Osnovna šola France Prešeren. Kaj je bolj pravilno in zakaj?


    Odgovor:

    Pravila aktualnega slovenskega pravopisa v členih 98 in 856 določajo, da je treba ime in priimek, ki nastopata v vlogi desnega prilastka, uporabljati v rodilniku (Gimnazija Ivana Cankarja in tudi Osnovna šola Franceta Prešerna), kar je v pravopisu utemeljeno kot skladenjsko bolj primerno. Z drugimi besedami: ime in priimek osebe sta uporabljena v neimenovalniški sklonski obliki, ki izraža pripadnost, svojino … Res pa je, da je uveljavljanje rodilniške oblike pogosto problematično, zlasti v primorskem narečnem okolju, kjer najdemo veliko uradnih imen zapisanih v tej, normativno manj priporočljivi obliki.

    Helena Dobrovoljc (maj 2013)