×

Lastnoimenske zveze z desnim prilastkom
  • Vprašanje:

    Velikokrat smo v zadregi ali napisati npr. Osnovna šola Franceta Prešerna ali Osnovna šola France Prešeren. Kaj je bolj pravilno in zakaj?


    Odgovor:

    Pravila aktualnega slovenskega pravopisa v členih 98 in 856 določajo, da je treba ime in priimek, ki nastopata v vlogi desnega prilastka, uporabljati v rodilniku (Gimnazija Ivana Cankarja in tudi Osnovna šola Franceta Prešerna), kar je v pravopisu utemeljeno kot skladenjsko bolj primerno. Z drugimi besedami: ime in priimek osebe sta uporabljena v neimenovalniški sklonski obliki, ki izraža pripadnost, svojino … Res pa je, da je uveljavljanje rodilniške oblike pogosto problematično, zlasti v primorskem narečnem okolju, kjer najdemo veliko uradnih imen zapisanih v tej, normativno manj priporočljivi obliki.

    Helena Dobrovoljc (maj 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.