×

Stopnjevanje pridevnika »sončen«
 • Vprašanje:

  Sem v dilemi glede stopnjevanja pridevnika sončen. Kaj je pravilno:

  sončen/bolj sončen/najbolj sončen

  ali

  sončen/sončnejši/najsončnejši?


  Odgovor:

  Za slovenski jezik sta značilna dva načina stopnjevanja (kakovostnih) pridevnikov, stopnjevanje z obrazili -ši, -ji, -ejši, npr. lep lepši najlepši, velik večji največji, čist čistejši najčistejši, ter opisno stopnjevanje s prislovi bolj, najbolj in manj, najmanj, npr. bled bolj bled najbolj bled. Prvi način je sicer nekoliko redkejši (in zahtevnejši), ko pa zaživi in se ustali v rabi, velja za prednostno izbiro.
  V vašem primeru pregled po korpusih kaže na ustaljenost opisnega stopnjevanja z opisnimi prislovi, torej sončen bolj sončen najbolj sončen. Stopnjevanje z obrazili lahko že zaznamo, zlasti oblike za primernik, presežniške oblike pa so zelo redke. Avtorji z rabo tovrstnega stopnjevanja zgolj kažejo tudi na siceršnjo zaznamovanost besedila – navadno gre za izrazito avtorske prispevke, kjer pisci povzemajo ali neposredno navajajo neko sicer govorjeno besedilo, zlasti v spletnih virih in publicistiki (npr. Na to je vplival, kot je povedal, najsončnejši dogodek v njegovem življenju. Dnevnik, 1999). Prisotnost primerniške oblike sončnejši že lahko zaznamo (17 pojavitev), medtem kot najdemo le dva zapisa presežnika najsončnejši; pri čemer pa gre za povzemanje govorjenega besedila z izrazito osebnostno noto. Sklenemo lahko, da je stopnjevanje z obrazili v tem primeru gotovo slogovno zaznamovano.

  Nataša Gliha Komac (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.