×

Pisanje točk v zapisniku in sklicevanje nanje
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali se pri zapisu zapisnika, ko namesto k točki pišemo le K in številko, le-to zapiše s K in presledek ter številka ali K in brez presledka ter številka. Ali je na koncu pika?


  Odgovor:

  Navadno zapišemo K in številko z dnevnega reda. Pike ni treba pisati.

  V zapisnikih pravopisne komisije zapišemo takole:

  Dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 18. seje.
  2. Zadnji čistopis poglavja Krajšave.
  3. Predstavitev pravorečnih rešitev za slovarsko obravnavo krajšav.

  K točki 1: Potrditev zapisnika 18. seje
  K točki 2: Zadnji čistopis poglavja Krajšave
  K točki 3: Predstavitev pravorečnih rešitev za slovarsko obravnavo krajšav

  Če bi izraz točka izpustili, bi pisali takole:

  K 1: Potrditev zapisnika 18. seje
  K 2: Zadnji čistopis poglavja Krajšave
  K 3: Predstavitev pravorečnih rešitev za slovarsko obravnavo krajšav

  Helena Dobrovoljc (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.