×

Kako se glasi rodilnik imena »Juri«: »Jurija« ali »Juria«?
 • Vprašanje:

  V tujini se nam je rodil vnuk z imenom Juri. Kako se sklanja njegovo ime: Jurija ali Juria?


  Odgovor:

  Moško ime (in tudi moški priimek) Juri ima v rodilniku samo obliko Jurija in tudi svojilni pridevnik je samo Jurijev, najsi je iz slovenskega ali iz tujega okolja. V primerjavi z imenom (ali priimkom) Jurij je torej pisna razlika med njima le v imenovalniku ednine, v stranskih sklonih (to so skloni, ki niso imenovalnik ednine in njemu enak toilnik) pa sklonske oblike obeh različic – Jurij in Juri – in pridevnik(a) iz njiju sovpadejo. – Oblika Juria bi se v rodilniku samostalnikov moškega spola pisala, če bi bil imenovalnik Jurio (podobno táko špansko ime je Julio, recimo Iglesias), poleg tega rodilnika pa oblika Jurie, če bi bila imenovalniška oblika Juria (torej tako kot pri moškem imenu Luka ali priimku Hvala).

  Vsaj slovenska priimka Hiti in Mazi imata v imenovalniku in torej za večinoma uradno rabo veliko redkejši različici Hitij in Mazij, v stranskih sklonih pa so oblike vsakega od obeh imen in njunih različic prav tako enake. Zato je sploh v uradnih listinah ob prvi nejasni obliki (recimo pri Hitiju) dobro dodati ustrezno imenovalniško obliko, da je za začetek lahko tudi nepoučenemu bralcu in potencialnemu piscu tega priimka jasno, kako se piše nosilec – ali Hiti ali Hitij. (Zaradi sovpada oblik imena oziroma priimka imamo podobno zadrego pri orodniški zvezi s Sašem Kranjcem, iz katere prav tako ne moremo natančno vedeti, kaj ima nosilec zapisano na osebni izkaznici: Sašo, Saša ali Saš in Kranjec, Kranjc ali Kranjac.)

  Zanimivo je, da v slovenskem pravopisu ne najdemo pravorečnega opozorila ali podatka, da se na koncu besede v dvočrkju -ij izgovarja le nenaglašeni i. Pričakovati bi ga smeli v poglavjih o glasovni vrednosti črk in o zapisovanju glasov (v točkah 1069 in 1070, na straneh 136 in 140). Črka j se tu ne izgovarja, razen če tega ne zahtevajo posebne pedagoške ali narekovalne okoliščine; v navadnem govoru bi bil izgovorjeni j izumetničen. Tudi tele pare izgovarjamo enako – prve besede v paru brez sicer zapisanega -j: genij in geni, kolegij in kolegi, litij in liti ter minij in mini, medtem ko -j za naglašenim i recimo v besedah kij, pij, Pij, pomij, pribij, rij, sij in zašij v skrbnem govorjenju vzdržujemo ali ga poskušamo vzdrževati, v hitrem pa prav tako onemi.

  Peter Weiss (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.