×

Živost pri abstraktnih samostalnikih, ki imajo tudi predmetni pomen
 • Vprašanje:

  Ali samostalnik model uporabljamo s podspolom živosti ali ne? Gre za besedilo naslednjega značaja:

  • Profesor že s prvo povedjo romana svojega dijaka Tajsija prizna za model želje.
  • S tem profesor Tajsija prizna za svoj občudovani model, ki mu predstavlja idealno identiteto.


  Odgovor:

  Vprašanje je zanimivo in je povezano z našim dojemanjem spola, pri katerem je slovnična kategorija lahko drugačna od realne.

  Razmerja med realnim in slovničnim potekajo v vseh smereh:
  1.     Pri nekaterih neživih samostalnikih uveljavljamo podspol živosti (vozim ferrarija, izgubiti asa), četudi niso povezani z živim ali človeškim.
  2.     Pri nekaterih neživih oz. pojmovnih samostalnikih se podspol živosti uveljavlja (videti duha, dati si duška), saj je v njihovem izvornem pomenu samostalnik, ki je človekolik oz. “živ" (duh, dušek). 
  Najpogosteje se zgodi, da samostalniki, ki v enem od svojih pomenov pomenijo živo bitje, tudi pri pregibanju v drugih pomenih navadno razvijejo žive oblike v tožilniku, npr. pajacoblekel je pajaca. A očitno je pri pojmovnih samostalnikih naš kolektivni jezikovni občutek drugačen. Nekateri pojmovni samostalniki lahko pomenijo živo ali neživo, na primer subjekt, objekt ..., a ne uveljavljamo podspola živosti.

  Samostalnik model se še najbolj približa samostalniku subjekt, pri čemer pa je živost omejena na tiste pomensko-skladenjske položaje, ko je razvidno, da je mišljena človeška oseba, npr. Videla je visokega modela v modri obleki, in še to prednostno v pogovorni rabi.
   V vašem primeru pa je model nekaj imaginarnega, ima abstrakten pomen, saj je očitno nakazano, da gre za model želje, kar kaže tudi besedilo, npr.:

  S tem profesor osebo prizna za svoj občudovani model, ki mu predstavlja idealno identiteto …
  Če pri mimetiki model določi objekt, pri psihoanalizi objekt določi model.

  Zato bi – tudi po pregledu tudi korpusnega gradiva – lahko zatrdili, da pri pojmovnih samostalnikih oz. pri samostalnikih z abstraktnim pomenom podspola živosti navadno ne uveljavljamo, četudi je v besedilni oz. skladenjski rabi uporabljen v pomenu ‘oseba’.  
  Morda se bo z dlje časa trajajočo rabo samostalnika model v pomenu ‘človek' podpspol živosti prenesel na vse pomene, ni pa nujno. Pri žerjavu se to ni zgodilo: našel je žerjava ‘ptič’; zlezel je na žerjav ‘stroj’.

  Helena Dobrovoljc (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.