×

Kako opisati nastavitve zvoka?
 • Vprašanje:

  Katera besedna zveza/poved je ustrezna?
  Kontekst:

  • nastaviti zvok
  • zmanjšaj zvok/ povečaj zvok?
  • Nastavi (na) tišje! Daj bolj potiho!
  • Nič ne slišim, daj bolj (na??) glasno?

  So vezave z glagolom daj sploh ustrezne?


  Odgovor:

  Ko govorimo o nastavitvah zvoka, imamo navadno v mislih glasnost zvoka, četudi v pogovornem jeziku besedo glasnost pogosto izpuščamo, saj se nam zdi samoumevno, da samega zvoka ne moremo regulirati. Podobno je z vključitvijo ali izključitvijo zvoka, saj izključimo in vključimo samo napravo, ki zvok oddaja. Toliko z vidika logike.
  V jeziku pa ni vse logično. Še zlasti če neko zvezo uporabljamo dolgo, se v naravni težnji po poenostavljanju zgodi, da se tisti člen zveze, ki jedro besedne zveze zgolj določa, izpusti (zmanjšaj glasnost zvoka > zmanjšaj zvok). Ta značilnost pogovornega jezika se hitro širi, najdemo jo tudi že v knjižnih besedilih, a ne terminološkega značaja. Težnji po ponatančenju in po poenostavljanju v jeziku sta si v nasprotju.
  Glagoli, ki jih uporabljamo ob samostalniku zvok, so v knjižnem jeziku navadno:
  zna izvabiti zvok iz …
  zaslišal je zvok iz …
  zvok se je razlegal po …
  oddajati zvok …

  Zveze, ki jih navajate (npr. zmanjšaj zvok, daj zvok potiho) so pogovorne, manj natančne. Če pa govorimo o nastavitvah glasnosti, se je mogoče izraziti tudi s pomočjo predložne zveze (na glas: radio daj na glas, zvok povečaj).
  Tudi zveze z glagolom dati v velelniku niso napačne (daj, ojačaj zvok).

  Lahko torej nastavimo glasnost zvoka, jo zmanjšamo, povečamo; napravo, ki oddaja zvok, ugasnemo, prižgamo (glasnost naprave nastavimo na 10).

  Helena Dobrovoljc (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.