×

Navodila za prevajanje navodil v aplikaciji
 • Vprašanje:

  Gre za navodila za uporabo nekega programa. Naj sklanjam ali ne: Vstopi v "Konfiguracija" in označi "Lokacija"? Kako bi zamenjali besedo sekcija? Na primer: Več si preberite v naši sekciji "Pomoč". Pravopis in SSKJ ne poznata te besede v takem kontekstu. Je tak zapis z veliko začetnico in narekovaji sploh v redu?


  Odgovor:

  Ohranjanje skladenjskih razmerij pri objavah na družabnih omrežjih ali v računalniških aplikacijah

  Kadar pišemo elektronska besedila, ki so med seboj povezana z oznakami, imamo v pisci jezikih, ki so oblikoslovno in besedotvorno pregibni, precej težav, saj so imena, naslovi označeni v imenovalniški obliki, mi pa v skladenjski rabi uporabimo tudi ime v predložnih zvezah.
  V aplikacijah, ki so uporabnikom posameznega jezika bolj prilagojene, so se tega problema lotili tako, da so vsaki oznaki dodelili jedrno besedno zvezo. Na omrežju Facebook so tako vsako osebo označili z oseba in tako ime nastopa v vlogi desnega prilastka vedno v imenovalniku:
  Janez Novak je delil objavo Peter Novak
  zdaj beremo
  oseba Janez Novak je delila objavo osebe Peter Novak.

  Tudi v vašem primeru je mogoče najti ustrezno nadpomensko jedro, ki bi ga lahko prilagodili konkretnemu primeru. Izraz sekcija v računalniških sistemih lahko nadomestimo z razdelek, odsek; če gre za vsebinsko enakovreden niz s posebnimi lastnostmi, ustreza tudi kategorija, če gre za posamezno danost, pa kar podatek.

  Vstopi v razdelek »Konfiguracija« in označi podatek »Lokacija«.
  Več si preberite v razdelku »Pomoč«.

  Vsekakor naj bodo vaše odločitve terminološko ustrezne.

  Helena Dobrovoljc (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.