×

Izvor priimka »Blaž«
 • Vprašanje:


  Zanima me izvor priimka Blaž. Prihajam z gorenjskega konca.


  Odgovor:

  Priimek Blaž spada med maloštevilne slovenske priimke, saj je 1. 1. 2016 v mejah Republike Slovenije živelo samo 59 oseb s tem priimkom, od tega 31 v osrednjeslovenski in 20 v gorenjski statistični regiji.
  Priimek je nastal brez izpeljave iz krstnega imena Blaž (latinsko Blasius, grško Blasios).

  Silvo Torkar (junij 2017)