×

Izvor priimka »Blaž«
 • Vprašanje:


  Zanima me izvor priimka Blaž. Prihajam z gorenjskega konca.


  Odgovor:

  Priimek Blaž spada med maloštevilne slovenske priimke, saj je 1. 1. 2016 v mejah Republike Slovenije živelo samo 59 oseb s tem priimkom, od tega 31 v osrednjeslovenski in 20 v gorenjski statistični regiji.
  Priimek je nastal brez izpeljave iz krstnega imena Blaž (latinsko Blasius, grško Blasios).

  Silvo Torkar (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.