×

Izvor domačega imena »Pr Mrčún«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor domačega imena Pr Mrčún. Prihajam z gorenjskega konca.


    Odgovor:

    Hišno ime Pr Mrčun je narečni zapis za knjižnoslovensko Pri Merčunu. Merčun je arhaično občno ime s pomenom 'oseba, pooblaščena za javno merjenje žita, soli ipd.' Obstaja tudi priimek Merčun (88 oseb, od tega 79 v osrednjeslovenski statistični regiji).

    Silvo Torkar (junij 2017)