×

Pisanje zveze »po navadi«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako se pravilno piše: ponavadi ali po navadi?


    Odgovor:

    Pravopisno načelo pravi, da pišemo sestavine posamezne besedne zveze narazen, če jim lahko pripišemo navadni pomen in imajo sodobno oblikoslovno podobo: stati na poti 'na cesti' in biti napoti 'biti ovira'. Pri zvezi po navadi je Slovenski pravopis 2001 ukinil tovrstno pomensko razlikovanje, ki so jo prejšnji pravopisi še dopuščali, in sledi načelu o nezamenljivosti, ki pravi, da pišemo besede narazen, če je mednje mogoče vriniti besedno enoto, npr. po (svoji stari) navadi. Taka rešitev je normirana tudi v pravopisnem slovarju SP 2001.

    Helena Dobrovoljc (maj 2013)