×

Facebookov »všeček«
 • Vprašanje:


  Ali stroka odobrava besedo všeček, ki se je namreč "prijela" kakor posledica množične uporabe angleške besede like iz družbenega omrežja Facebook?


  Odgovor:

  Stroka se z besedo všeček strinja, saj jo sprejema vedno več govorcev, je sistemsko (besedotvorno) neoporečna in primerno kratka.
  Beseda všeček je že bila vključena v Sprotni slovar slovenskega jezika, po katerem lahko brskate na portalu Fran: SSSJ.

  Vključitev besede v slovar ni odvisna od hipne odločitve. Izčrpen odgovor na to vprašanje je za portal Jezikovna Slovenija prispevala dr. Nina Ledinek, vodja Leksikološke sekcije ISJFR, in si ga lahko preberete tudi tule:

  Ker je različnih tipov slovarjev zelo veliko (poznamo namreč splošne razlagalne slovarje, pravopisne slovarje, slovarje neologizmov, frazeološke slovarje, vezljivostne slovarje, narečne slovarje, zgodovinske slovarje, etimološke slovarje, kolokacijske slovarje, slovarje sinonimov, dvo- ali večjezične slovarje, terminološke slovarje, šolske slovarje, besednodružinske slovarje in še bi lahko naštevali), na vprašanje, kako in kdaj pridejo nove besede v slovar, ni mogoče dati enoznačnega in preprostega odgovora. Na splošno bi lahko rekli, da je to, kdaj bo beseda uslovarjena in kakšna bo metodologija izdelave slovarja, v največji meri odvisno od konceptualnih predpostavk posameznega slovarja, torej predvsem od tega, za kakšen tip slovarja gre, kdo je njegov predpostavljeni ciljni uporabnik, na podlagi katerih gradivskih virov slovar nastaja, kakšen je predvideni obseg slovarja ipd.
  Leksikografi si na primer prizadevajo, da bi bila nova beseda v slovar neologizmov vključena zelo kmalu po tem, ko je nastala. Tako je beseda brexit, ki se nanaša na izstop Velike Britanije iz Evropske unije, izglasovan na referendumu 23. junija 2016, že uslovarjena v zadnji različici Sprotnega slovarja slovenskega jezika, ki je bila na slovarskem portalu Fran objavljena oktobra 2016. Sprotni slovar slovenskega jezika je namreč slovar, ki v temeljnih obrisih prikazuje pomenske, slovnične in pragmatične lastnosti zlasti še neuslovarjenega novejšega besedja. Za enojezične splošne razlagalne slovarje, ki jih večinoma poznamo najbolje, pa velja, da so besede vanj praviloma vključene, ko se v rabi nekoliko bolj uveljavijo, kar pomeni, da se v analiziranih gradivskih virih pojavljajo dovolj pogosto, hkrati pa niso omejene le na nekaj besedilnih tipov, na omejeno skupino govorcev, na zelo kratek čas rabe ipd.

  Uredništvo svetovalniceNavajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.