×

Izvor sorodnih priimkov: »Verglez«, »Werglez« in »Berglez«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kakšnega izvora so priimki Verglez, Werglez in Berglez in če so si v izvoru sorodni.


    Odgovor:

    Priimki Verglez (16 oseb), Werglez (manj kot 5 oseb) in Berglez (320 oseb) so samo pisne različice istega priimka, ki je nastal kot vzdevek iz občnega imena brglez ('ptica pevka, ki spretno pleza'), dodati bi bilo treba še različici Brglez, ki je z 843 osebami tudi najpogostnejša, in Vergles (37 oseb).

    Silvo Torkar (junij 2017)