×

Kako zapišemo zloženko »socialno(-)ekonomski položaj«?
 • Vprašanje:

  Ali se napiše socialno-ekonomski ali socialnoekonomski položaj (npr. posameznika)?
  SP 2001 bi pisal z, SSKJ pa brez vezaja. V strokovnih besedilih se pojavljata obe varianti, zato vas prosim za pomoč.


  Odgovor:

  Zloženka, po kateri sprašujete, lahko ima dva pomena, od tega je odvisen tudi zapis.

  Kadar nastane iz podredne zveze oziroma se nanaša na podredno zvezo socialna ekonomija (pogosto tudi družbena ekonomija), jo pišemo skupaj in govorimo o t. i. podredni pridevniški zloženki: socialnoekonomski (oziroma družbenoekonomski).

  Kadar je v podstavi zloženke priredna zveza socialni in ekonomski (tudi družbeni in gospodarski), pa nastane priredna pridevniška zloženka, ki jo pišemo z vmesnim vezajem (ta »nadomesti« veznik in iz podstave): socialno-ekonomski (oziroma družbeno-gospodarski). Ker je zaporedje prvin pri prirednih zloženkah relativno prosto, je mogoče v gradivu najti tudi zloženko ekonomsko-socialni.

  Pogosteje se (vsaj v splošnih besedilih) zloženka uporablja v drugem pomenu.

  Tina Lengar Verovnik (junij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.