×

Naglas moških imen »Andrej«, »Jernej« in »Matej«
 • Vprašanje:

  Kateri je pravilen naglas pri imenih Andrej, Jernej in Matej?


  Odgovor:

  Tako SP 2001 kot rastoči ePravopis (oba sta dostopna na portalu Fran) za imeni Matej in Andrej določata naglas na zadnjem zlogu, tj. Matêj in Andrêj. Nekoliko pa se razhajata pri imenu Jernej, kjer je po SP 2001 možen le izgovor Jêrnej (od rod. dalje s premikom naglasa: Jernêja Jernêju ...), po novejšem ePravopisu pa je poleg tega možna tudi dvojnica Jernêj, pri kateri je torej naglas že v imenovalniku na zadnjem zlogu.

  Naj omenim še to, da enakopisna hrvaška imena (taki sta Andrej in Matej) v slovenskem knjižnem govoru v naglasu slovenimo. To pomeni, da npr. ime sedanjega predsednika hrvaške vlade izgovarjamo kot Andrêj in ne Ándrej Plenković (priimek pa slovenščini prilagodimo tako, da namesto širokega izgovorimo ozki e, namesto mehčanega ć pa slovenski knjižni č: [plénkovič]).

  Tina Lengar Verovnik (junij 2017)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.