×

Naglas moških imen »Andrej«, »Jernej« in »Matej«
 • Vprašanje:

  Kateri je pravilen naglas pri imenih Andrej, Jernej in Matej?


  Odgovor:

  Tako SP 2001 kot rastoči ePravopis (oba sta dostopna na portalu Fran) za imeni Matej in Andrej določata naglas na zadnjem zlogu, tj. Matêj in Andrêj. Nekoliko pa se razhajata pri imenu Jernej, kjer je po SP 2001 možen le izgovor Jêrnej (od rod. dalje s premikom naglasa: Jernêja Jernêju ...), po novejšem ePravopisu pa je poleg tega možna tudi dvojnica Jernêj, pri kateri je torej naglas že v imenovalniku na zadnjem zlogu.

  Naj omenim še to, da enakopisna hrvaška imena (taki sta Andrej in Matej) v slovenskem knjižnem govoru v naglasu slovenimo. To pomeni, da npr. ime sedanjega predsednika hrvaške vlade izgovarjamo kot Andrêj in ne Ándrej Plenković (priimek pa slovenščini prilagodimo tako, da namesto širokega izgovorimo ozki e, namesto mehčanega ć pa slovenski knjižni č: [plénkovič]).

  Tina Lengar Verovnik (junij 2017)


Prijavite se za odgovor