×

Raba zveze »pogled na« oz. »pogled v«
 • Vprašanje:

  Kaj je pravilno: pogled v Miklavž ali pogled na Miklavž?


  Odgovor:

  Vaše vprašanje se osredotoča na zvezo, iztrgano iz sobesedila, zato lahko le predvidevamo, da vas ne zanima Miklavž kot osebno, temveč kot zemljepisno ime. S samostalnikom pogled je mogoče uporabiti tako predlog na kot v. Izbira temelji na pomenski odločitvi.

  (1) Navadno se ob samostalniku pogled v zvezi z zemljepisnimi imeni uporablja predlog na, kadar gledamo na širši prostor oz. je predmet našega zaznavanja ali opazovanja razpršen (širše področje): npr.: S terase se odpira čudovit pogled na Miklavž.

  (2) Ker pa je izbira predloga pomensko vezana na glagol, je v nekaterih primerih mogoče uporabiti predlog v. V takih primerih je izbira predloga povezana tudi z usmeritivijo zaznavanja v neko središče (npr. kraja) ali točko: npr.: Naslonil je glavo in uprl pogled v Miklavž ...

  Pomenska izbira glagola pa je odvisna tudi od tega, ali imamo v mislih naselbinsko ime (1. zgled) ali ime vzpetine (2. zgled).

  Aleksandra Bizjak Končar (maj 2013)