×

Vezljivost glagola »dominirati«
 • Vprašanje:

  Katera raba je ustreznejša:
  rešitev x dominira rešitev y
  ali
  rešitev x dominira nad rešitvijo y?

  Kontekst: Gre za matematično relacijo dominiranosti, ki -- poenostavljeno povedano -- določa, kdaj je neka rešitev ob nasprotujočih si kriterijih boljša od druge. V angleški literaturi velja solution x dominates solution y ali kratko x dominates y. Kako torej ustrezno sloveniti?


  Odgovor:

  Kolikor je mogoče razbrati iz gradiva, možnost "X dominirati nad Y" močno prevladuje oziroma -- če uporabimo prevzeto besedo -- dominira nad možnostjo "X dominirati kaj".
  Enako kaže stanje v jezikovnih priročnikih, zlasti razlagalnih slovarjih slovenskega jezika, kjer možnost s tožilnikom ("dominirati kaj") sploh ni zabeležena, prim. http://www.fran.si/iskanje?View=1&Query=dominirati.

  Kot omenjeno, so v gradivu (npr. besedilnem korpusu Gigafida) zgledi s tožilnikom izjemno redki, omejeni na nekaj virov in pogosto tudi zaznamovani, npr. Figura, ki dominira vso sodobno umetnost dvajsetega stoletja; nov slovenski par bo dominiral sceno; /.../ da ženska dominira moškega in ga oblikuje, tak kot pač njej paše. Primerov s predlogom nad je skoraj 170.

  Za slovenjenje v strokovne namene torej priporočamo pogostejšo in nezaznamovano možnost "X prevladuje/dominira nad Y".

  Domen Krvina (julij 2017)


Prijavite se za odgovor