×

Izvor priimka »Kimovec«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Kimovec.


    Odgovor:

    Priimek Kimovec nosi v RS 197 oseb, od tega 110 v osrednjeslovenski in 51 v gorenjski statistični regiji. Nastal je najverjetneje iz starega poimenovanja kimovec za mesec september, označeval pa je otroka, rojenega v tem mesecu, podobno kot se priimek Gruden nanaša na otroka, rojenega v decembru.

    Silvo Torkar (julij 2017)