×

Izvor priimka »Kimovec«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Kimovec.


    Odgovor:

    Priimek Kimovec nosi v RS 197 oseb, od tega 110 v osrednjeslovenski in 51 v gorenjski statistični regiji. Nastal je najverjetneje iz starega poimenovanja kimovec za mesec september, označeval pa je otroka, rojenega v tem mesecu, podobno kot se priimek Gruden nanaša na otroka, rojenega v decembru.

    Silvo Torkar (julij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.