×

Uporaba predloga (»pri«, »na« ali »v«) ob samostalniku »zbornica«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pisati v tem primeru:
  Oseba je zaposlena pri/na/v Obrtniško-podjetniški zbornici.

  Kateri predlog je najbolj ustrezen?


  Odgovor:

  Gradivo kaže, da se ob imenih različnih zbornic, npr. Gospodarske zbornice, Obrtne zbornice, Kmetijsko-gozdarske zbornice, pa tudi Obrtno-podjetniške zbornice, pojavljajo vsi trije predlogi. Natančnejši pregled kaže, da se pri uporablja zlasti, ko govorimo o sekcijah ali drugih sestavnih delih teh ustanov, npr.:

  predsednik sekcije avtoremontih dejavnosti pri Obrtni zbornici

  Predlog na je pogostejši, ko neka zbornica v besedilih nastopa kot akter; tipično ob glagolih poudarjati, pojasnjevati, ugotavljati, opozarjati ipd.:

  Na območni zbornici ugotavljajo, da v regiji upada število samostojnih podjetnikov.

  Tipična raba predloga v pa se povezuje s članstvom, npr.:

  S članstvom v zbornici oziroma zbornicah je povezanih veliko odprtih vprašanj prihodnosti.

  Pri zvezi, ki zanima vas, torej biti zaposlen pri/na/v zbornici, pa natančnejše poizvedbe po gradivu koprusa Gigafida kažejo naslednje številčne podatke:

  zaposlen v -- 76
  zaposlen na -- 42
  zaposlen pri -- 4

  Najpogosteje se pojavlja zveza zaposlen v ... zbornici, nato zaposlen na ... zbornici in zelo redko tudi zaposlen pri ... zbornici. Ustrezne so torej vse rabe, niso pa vse enako pogoste.

  Tina Lengar Verovnik (julij 2017)