×

Uporaba predloga (»pri«, »na« ali »v«) ob samostalniku »zbornica«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pisati v tem primeru:
  Oseba je zaposlena pri/na/v Obrtniško-podjetniški zbornici.

  Kateri predlog je najbolj ustrezen?


  Odgovor:

  Gradivo kaže, da se ob imenih različnih zbornic, npr. Gospodarske zbornice, Obrtne zbornice, Kmetijsko-gozdarske zbornice, pa tudi Obrtno-podjetniške zbornice, pojavljajo vsi trije predlogi. Natančnejši pregled kaže, da se pri uporablja zlasti, ko govorimo o sekcijah ali drugih sestavnih delih teh ustanov, npr.:

  predsednik sekcije avtoremontih dejavnosti pri Obrtni zbornici

  Predlog na je pogostejši, ko neka zbornica v besedilih nastopa kot akter; tipično ob glagolih poudarjati, pojasnjevati, ugotavljati, opozarjati ipd.:

  Na območni zbornici ugotavljajo, da v regiji upada število samostojnih podjetnikov.

  Tipična raba predloga v pa se povezuje s članstvom, npr.:

  S članstvom v zbornici oziroma zbornicah je povezanih veliko odprtih vprašanj prihodnosti.

  Pri zvezi, ki zanima vas, torej biti zaposlen pri/na/v zbornici, pa natančnejše poizvedbe po gradivu koprusa Gigafida kažejo naslednje številčne podatke:

  zaposlen v -- 76
  zaposlen na -- 42
  zaposlen pri -- 4

  Najpogosteje se pojavlja zveza zaposlen v ... zbornici, nato zaposlen na ... zbornici in zelo redko tudi zaposlen pri ... zbornici. Ustrezne so torej vse rabe, niso pa vse enako pogoste.

  Tina Lengar Verovnik (julij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.