×

Izvor priimka »Sitar«




  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Sitar.


    Odgovor:

    Priimek Sitar nosi v RS kar 1178 oseb, od tega 345 v osrednjeslovenski, 249 v podravski, 234 v gorenjski in 168 v savinjski statistični regiji. Nastal je iz poimenovanja za poklic izdelovalca sit.

    Silvo Torkar (julij 2017)