×

Določna ali nedoločna oblika pridevnika
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je pravilno (podeljujemo npr. priznanje):

  ... za pridobljen naziv diplomirani fizik

  ali

  ... za pridobljeni naziv diplomirani fizik.

  Sta možni obe obliki? Hvala za vaš odgovor.


  Odgovor:

  Ker pridevnik odgovarja na vprašanje »kateri (naziv)« (in ne »kakšen«), je pravilna ubeseditev podeljujemo priznanje za pridobljeni naziv diplomirani fizik.

  Marko Snoj


Prijavite se za odgovor