×

Določna ali nedoločna oblika pridevnika
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je pravilno (podeljujemo npr. priznanje):

  ... za pridobljen naziv diplomirani fizik

  ali

  ... za pridobljeni naziv diplomirani fizik.

  Sta možni obe obliki? Hvala za vaš odgovor.


  Odgovor:

  Ker pridevnik odgovarja na vprašanje »kateri (naziv)« (in ne »kakšen«), je pravilna ubeseditev podeljujemo priznanje za pridobljeni naziv diplomirani fizik.

  Marko Snoj


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.