×

Kako zapišemo zvezo/zloženko »Das/das masa«: gre za znamko ali vrsto materiala?
 • Vprašanje:

  Kako pravilno pišemo: ravnilo noma/Noma in dasmasa/modelirna masa Das/ Das-masa?


  Odgovor:

  Sodeč po spletnih straneh slovenskih trgovcev, sta tako Noma kot Das (na embalažah oziroma izdelkih zapisana kot NOMA in DAS, tj. s samimi velikimi črkami) lastni imeni skupine izdelkov oziroma znamki -- prvo je znamka šolskih potrebščin (zlasti ravnil, šablon ipd.), drugo pa znamka modelirnih mas oziroma mas za oblikovanje. Ko torej pišemo o teh znamkah, ni dvoma: ravnilo Noma/NOMA in Das/DAS (modelirna) masa oziroma modelirna masa / masa za oblikovanje Das/DAS.

  Zapisovane težave ali vsaj dvomi nastopijo, ko se začne prvotno ime znamke uporabljati v generičnem, tj. splošnem smislu -- ko torej ne zaznamuje več samo točno določenega izdelka, temveč vse podobne istovrstne izdelke. Tak postopek (v jezikoslovju mu pravimo apelativizacija ali poobčnoimenjenje) ni redek; v slovenščini so tako nastala občna poimenovanja, kot so kalodont, edigs, pips, tetrapak ipd., ki so bila izvorno vsa lastna imena.

  Če se torej prvotno lastno ime Das/DAS (masa) začne uporabljati kot poimenovanje za vse podobne mase za oblikovanje, je prvi korak pisanje z malo začetnico. Da se ta proces v slovenščini dejansko odvija, kažejo primeri iz korpusa Gigafida, kjer je zveza das masa že rabljena v pomenu 'vrsta materiala':

  Z različnimi materiali (das masa, žica, steklene jagode) bomo oblikovali nakit in okrasne predmete [...]

  Drugi korak, ki pa danes pogosto ni več izpeljan, je pisanje nesklonljive prvine skupaj z jedrom (tj. dasmasa), saj je vsaj del priročnikov (npr. SP 2001) tovrstne poimenovalne enote dojemal kot zloženke in jih torej pisal stično. Nekaj takih zapisov je tudi v korpusu Gigafida (čeprav so veliko redkejši od zapisov narazen), npr.:

  Dobrodelna izobraževalna in ustvarjalna delavnica – predstavitev afriške kulture Jorubov in izdelovanje obeskov in okraskov iz dasmase in fimomase.

  Kot lahko vidite, se je podobno kot z Das/DAS (modelirno) maso začelo dogajati tudi s Fimo/FIMO (modelirno) maso -- ker je prva le v barvi naravne gline ali bela, druga pa je znana po pisani paleti barv, sta si očitno razdelili pomena tudi pri prehajanju med navadno oziroma občnoimensko besedje.

  Še neposredni odgovor na vaše vprašanje: ravnilo Noma pišemo le z veliko, saj v tem primeru lastno ime znamke ne prehaja med generična imena, medtem kot pišemo Das masa z veliko, ko mislimo na ime znamke, z malo pa, ko das masa označuje vrsto materiala. V tem primeru se pojavlja (in je po trenutni pravopisni dikciji možen) tudi zapis dasmasa, tj. skupaj, ne pa tudi z vezajem, kot predlagate sami.

  Tina Lengar Verovnik (julij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.