×

Kako tvorimo pridevnik iz termina »statutarno pravo«?
 • Vprašanje:

  Kakšen je pravilen zapis:
  statutarnopravna komisija,
  statutarno-pravna komisija,
  statutarno pravna komisija?

  Večina uporablja tretji zapis, nekateri drugega, prvi pa je redek, čeprav se meni zdi še najprimernejši, saj sklepam, da izhaja iz besedne zveze statutarno pravo.
  Se motim?


  Odgovor:

  Če iz pravnega termina statutarno pravo tvorimo pridevnik, se ta glasi statutarnopravni, zato je odgovor na vaše vprašanje statutarnopravna komisija.
  Neustaljenost v pisni praksi izhaja iz nepoznavanja pravil za tvorbo pridevnika iz besednih zvez, ki pa so razvidna iz slovarske razlage, ki jo lahko poiščete v SSKJ, npr.:

  • ávtorskopráven -vna -o prid. (ā-ā) nanašajoč se na avtorsko pravo: avtorskopravni problemi
  • cerkvénopráven -vna -o prid. (ẹ̑-ā) nanašajoč se na cerkveno pravo: cerkvenopravni predpisi; cerkvenopravna zgodovina
  • civílnopráven -vna -o prid. (ȋ-ā) nanašajoč se na civilno pravo: civilnopravni spor / civilnopravna sankcija

  Helena Dobrovoljc (julija 2017)