×

Kako pisati »ekofeminizem«: narazen ali skupaj?
 • Vprašanje:

  Ali je pravilen zapis eko-feminizem ali ekofeminizem?


  Odgovor:

  Glede na to, da izraz označuje družbeno gibanje, ki združuje/povezuje ekologijo in feminizem, torej sestavini v enakovrednem razmerju, je nastala tvorjenka ekofeminizem priredna zloženka, v kateri je prva sestavina okrajšana (povezovanje ekologije in feminizma > povezovanje ekologije-feminizma). Prirednost se tudi pri samostalniških prirednih zloženkah, ki jih je sicer malo, navadno izkazuje z vezajem (prostor-čas), če pa je prva sestavina okrajšana (ekologija > eko), vezaja ne pišemo. Torej: ekofeminizem.

  Več podobnih primerov je v pridevniških tvorjenkah (indoevropski, baltoslovanski, evroatlantski, psihosocialen).
  O vezalnih zloženkah več v svetovalnici na povezavi: vezalne zloženke.

  Helena Dobrovoljc (julij 2017)