×

Kako je bolje: »tekmovati v« ali »tekmovati iz«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri predlog uporabljamo v zvezi z glagolom tekmovati.
  Primer:
  Podeljujemo priznanje Janezu Novaku za sodelovanje na tekmovanju v atletiki ter za sodelovanje na tekmovanju iz slovenščine.

  Je zapis pravilen? Obstaja kakšno pravilo, da se pri športnih tekmovanjih uporablja predlog v, pri ostalih pa iz? Tudi uradni naziv tekmovanja za Cankarjevo priznanje je tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. Glede na to, da za tem tekmovanjem stojijo jezikoslovni strokovnjaki, sklepam, da je uporaba predloga iz pravilna ...


  Odgovor:

  Gradivo ne potrjuje domneve, da bi uporabljali ob glagolu tekmovati predlog v, če sledi samostalnik, ki označuje neko športno dejavnost. Podobno ni zaslediti, da bi zvezi glagola in predloga (tekmovati iz) ne sledili samostalniki, ki pomenijo športno udejstvovanje.

  Značilni skladenjski položaji ob glagolu tekmovati in glagolniku tekmovanje so naslednji:

  tekmovati za nekaj
  tekmovati za [priznanje/nagrado/naziv/naslov]
  tekmovati za Cankarjevo priznanje/nagrado/naziv miss/naslov vinarja leta

  tekmovati/tekmovanje v nečem
  tekmovati v [znanju (nečesa)]
  tekmovati/tekmovanje v matematiki
  tekmovati/tekmovanje v atletiki
  tekmovati/tekmovanje v preskakovanju ovir
  tekmovati/tekmovanje v znanju nemškega jezika

  sodelovati na tekmovanju iz nečesa
  sodelovati na [tekmovanju iz znanja]
  sodelovati na tekmovanju iz matematike

  sodelovati na tekmovanju iz nečesa za nekaj
  sodelovati na tekmovanju iz [znanja za priznanje/nagrado/naziv/naslov]
  sodelovati na tekmovanju iz (znanja) slovenščine za Cankarjevo priznanje
  sodelovati na tekmovanju iz kemije za Preglovo priznanje

  Vaša poved je torej korektna, lahko pa jo spremenite v skladu z zgoraj navedenimi vzorci, zamenjate veznik (Podeljujemo priznanje Janezu Novaku za sodelovanje na tekmovanju v atletiki in za sodelovanje na tekmovanju iz slovenščine.), izpustite ponavljajoče sestavine (Podeljujemo priznanje Janezu Novaku za sodelovanje na tekmovanju v atletiki in na tekmovanju v znanju slovenščine.) ...

  Helena Dobrovoljc (julij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.