×

Raba predlogov »iz« in »z« ob imenih držav
 • Vprašanje:

  Prosim za pomoč pri oblikovanju povedi, kjer mi težave delata predloga iz in z.
  Gre za primere, kot je ta: Gostje so bili iz Italije, Madžarske, Hrvaške in Nemčije.
  Je dovolj ta en iz, ali bi morala pred vsako državo pisati predlog?
  Če bi bile to le države, v katere gremo, ne bi bilo dileme; ker pa gremo na Madžarsko* in na Hrvaško, nisem prepričana.
  Bi bilo torej bolje: Gostje so bili iz Italije, z Madžarske, s Hrvaške in iz Nemčije?


  Odgovor:

  Vaše vprašanje se torej nanaša na rabo predloga in na izbiro ustrezne sklanjatve.

  Predlog iz uporabljamo, ko govorimo o državah, ki nimajo pridevniške oblike, torej prihajam iz Slovenije, Italije, Nemčije … Predloga tudi ni treba ponavljati, o čemer smo v svetovalnici že pisali in si lahko preberete na povezavi: Uporaba predloga z in njegove variante s.

  Pri nekaterih izvorno pridevniških imenih držav, npr. Madžarska, Hrvaška, ki jih sklanjamo po ženski paradigmi takole:
  Madžarska
  Madžarske
  Madžarski
  Madžarsko
  v Madžarski
  z Madžarsko,

  pa v mestniku ednine (podčrtana oblika) ne sklanjamo po navedeni sklanjatvi, temveč izberemo mestnik sklanjatve srednjega spola (Madžarsko, Madžarskega, Madžarskemu, Madžarsko, na Madžarskem, z Madžarskim).

  Tako se pri teh imenih v sklanjatvi ženskega spola uveljavlja v mestniku oblika iz sklanjatve srednjega spola:
  Madžarska (ž)
  Madžarske (ž)
  Madžarski (ž)
  Madžarsko (ž)
  na Madžarskem (s)
  z Madžarsko (ž)

  Taka, torej mešana sklanjatev je tudi normativno priporočena. V pravopisnem slovarju Slovenskega pravopisa 2001 je posebej opozorjeno na neživo obliko v Madžarski:

  Madžárska -e ž, zem. i. (ȃ) |evropska država|: v ~i na Madžarskem
  madžárski -a -o (ȃ)
  Madžár -a m, preb. i. (ȃ)
  Madžárka -e ž, preb. i. (ȃ)

  Poved Gostje so bili iz Italije, z Madžarske, s Hrvaške in iz Nemčije slovnično ni ustrezna, saj uporabljate predlog z/s, ki se uporablja v paru z na:

  • na Madžarskem (s. spol) – z Madžarskega (s. spol),

  namesto

  • v Madžarski (ž. spol, normativno slabše) – iz Madžarske (ž. spol, predlog iz pa se veže z rodilnikom).

  Oblikoslovno ustrezni sta še možnosti:
  Gostje so bili iz Italije, Madžarske, Hrvaške in Nemčije.
  Gostje so bili iz Italije, z Madžarskega, Hrvaškega in iz Nemčije.

  Helena Dobrovoljc (julij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.