×

Pravilno sklanjanje tujih imen krajev »Perugia« in »Brescia«
 • Vprašanje:

  Rad bi vedel, kako pravilno sklanjamo tuja imena krajev, predvsem taka kot so Brescia ali Perugia. Je pravilno Brescii in Perugii za dajalnik oziroma mestnik? Ker sem namreč pred kratkim tako zapisal, pa so mi pred objavo na časopisu "popravili" v Bresci ...


  Odgovor:

  Imeni Perugia in Brescia sklanjamo tako, da kot sklonilo razumemo končni -a, ki ga nato le nadomeščamo s končnicami prve ženske sklanjatve. To potrjujeta tudi gesli v SP 2001:

  Perúgia -e [dža] ž, zem. i. (ȗ) |italijansko mesto|: v ~i
  Bréscia -e [eša] ž, zem. i. (ẹ̑) |italijansko mesto|: v ~i

  Celotna sklanjatev se torej glasi:

  Perugia
  Perugie
  Perugii
  Perugio
  o Perugii
  s Perugio

  IN

  Brescia
  Brescie
  Brescii
  Brescio
  o Brescii
  z Brescio

  Tina Lengar Verovnik (julij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.