×

Kako razlikovati med »sicer« in »drugače«?
 • Vprašanje:

  Kdaj uporabljamo sicer in kdaj drugače?
  Npr.

  • Kot sodelavci službe so se razkrili ljudje, kot na primer pokojni XY, ki je drugače veljal za pristaša SZ.
   ali:
   ... spregovoril javno ob koncu druge svetovne vojne. Drugače so se v žrelu službe znašli ne le XY, ampak tudi njegovi sodelavci.


  Odgovor:

  V povedi Kot sodelavci službe so se razkrili ljudje, kot na primer pokojni XY, ki je drugače [sicer, v drugih okoliščinah] veljal za pristaša SZ lahko uporabimo tako členek sicer kot prislov drugače (v členkovni rabi), ne da bi se spremenil pomen. Izražena je sprememba oz. odklon glede na prej povedano (v drugačnih okoliščinah).

  V drugem primeru, ki glede konteksta ni povsem jasen, saj iz navedka ni razvidno, kakšno pomensko navezavo ima vsebina povedi do prej povedanega, pa je to za rabo obeh slovničnih besed (sicer ali drugače) odločilno. Slogovno bi, če bi hoteli biti nedvoumni, verjetno raje uporabili pogojnik (kar je za upovedovanje preteklega dejanja pričakovano):

  … spregovoril javno ob koncu druge svetovne vojne. Drugače BI se v žrelu službe znašli ne le XY, ampak tudi njegovi sodelavci.

  [… je spregovoril, sicer/drugače bi se znašli v žrelu …]

  V tem primeru bi obe besedi opravljali vezniško vlogo, saj gre za vzročnost, ki jo nakazuje pomen ‘v nasprotnem primeru’.

  Helena Dobrovoljc (julij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.