×

Vezaj v zloženki »kmetijsko-gozdarski«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako pravilno zapisati: Kmetijsko gozdarski zavod (npr. Maribor), podobno še Kmetijsko gozdarska zbornica (Slovenije). Ali je stični vezaj potreben?


    Odgovor:

    Stični vezaj je tu nujen, saj imeni poimenujeta 'zavod, ki je kmetijski in gozdarski', oziroma 'zbornico, ki je kmetijska in gozdarska', prav ta »in« pa se uteleša v stičnem vezaju (gl. člen 413 Pravil Slovenskega pravopisa 2001). Ubeseditev kmetijsko gozdarski zavod brez stičnega vezaja bi namreč pomenil 'zavod, ki se z gozdarstvom ukvarja na kmetijski način' (kmetijsko je v tem primeru prislov, tako kot bledo v zvezi npr. bledo rumena barva), kmetijskogozdarski pa 'zavod, ki se ukvarja s kmetijskim gozdarstvom'.

    Marko Snoj (maj 2013)