×

Milijon za števniki
 • Vprašanje:

  Pozdravljeni, danes sem v Delu prebal napis:
  103 Milijone mladih po svetu je še vedno nepismenih

  Ali gre tukaj za pravilno obliko sklanjatve besede milijon?


  Odgovor:

  Zvezo sto tri milijone si je treba ogledati v sobesedilu, v katerem nastopa.

  (1) Raba kot v primeru Sto tri milijone mladih je še vedno nepismenih je v primerjavi z različico Sto trije milijoni mladih so še vedno nepismeni – ker vprašanje najbrž meri na odločitev med možnostma sto tri milijone proti sto trije milijoni – veliko pogostejša in pri pišočih in govorečih prva izbira, saj se skladenjsko ujema z mnogimi zvezami, v katerih nastopajo drugi količinski izrazi: Sto tri milijone/tri milijone/milijon/dva milijona/pol milijona/pet milijonov/pet ... devetindevetdeset/sto/(na) stotine/tisoč/(na) tisoče/veliko/malo/precej/nekaj/(čedalje) več/ogromno/za deset šol/(nekajkrat) toliko/dvoje/petero/za avtobus/pol države ... mladih je (bilo) nepismenih. – Samo v to konstrukcijo lahko vstavimo količine, izražene z glavnimi števniki od pet prek 99 in sto ipd. (dvesto ...) do tistih s tisoč ipd. vse do 999.999: možno je edinole Pet/deset/sto/tisoč mladih je (bilo) nepismenih in nikakor drugače.

  (1a) Povedkovo določilo nepismenih stoji v rodilniku množine, tako kot (izpridevniški) samostalnik mladih, ki je jedro osebka (tako kot tudi sto tri milijone žensk, mrožev, mest ...). Rodilniško jedro pa zahteva, da je glagolski del povedka v obliki, ki je enaka obliki za tretjo osebo ednine srednjega spola: v pretekliku bi se zgornja poved namreč glasila Sto tri milijone mladih je bilo nepismenih.

  (2) Raba na način Sto trije milijoni mladih so še vedno nepismeni (v kateri samostalniška zveza sto trije milijoni stoji v imenovalniku, povedkovo določilo nepismeni pa se ravna po njem) je nasploh veliko redkejša od konkurenčne, vendar pa je edina možna sploh z glavnimi števniki eden, dva, trije in štirje ipd. (tudi 202, 503, 1004 ipd.): Dva (mlada) sta bila nepismena, Trije mladi so bili nepismeni, Tri mlade so bile nepismene, Dvesto dva mlada sta bila nepismena, Generacija mladih je bila nepismena, Generacije/stotine mladih so bile nepismene, Tisoči mladih so bili nepismeni.

  (3) V zvezah tri milijone, tri mesece, tri milijarde ipd. stoji samostalnik v tožilniku, in sicer množine (izdajalski so predvsem samostalniki moškega spola), tako kot še v kakem prislovnem določilu časa in mere, npr. tisto noč ali drugo zimo (Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, 1992, geslo tožilnik). Najbrž je bila ravno ta presenetljiva in nepričakovana sklonska oblika povod za vprašanje, ki pa kliče le po razlagi in ne zahteva spremembe čisto sprejemljive in zagotovo ne nepravilne zveze Sto tri milijone mladih je še vedno nepismenih v logicistično in manj navadno tipa Sto trije milijoni mladih so še vedno nepismeni.

  Pri pisanju sem se lahko izdatno oprl na izjavo Jezikovnega razsodišča, objavljeno v Delu 14. avgusta 1985, ki jo je pod naslovom Pet borcev je bilo ranjenih/ranjeno objavil Velemir Gjurin. (Mimogrede: ranjenih je vedno prav.)

  Peter Weiss (julij 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.