×

Končni vprašaj v naslovih
  • Vprašanje:

    Kako pravilno pišemo vprašalne naslove pisnih izdelkov (člankov, knjig, raziskovalnih nalog), z vprašajem ali brez? Je kje v normativnih priročnikih moč najti pojasnilo o tem? Primer: Katere kreme ne povzročajo alergij? oziroma Katere kreme ne povzročajo alergij.


    Odgovor:

    Slovenski pravopis 2001 na to vprašanje odgovarja v členu 271, ko pravi: »V naslovih besedil za vprašalnimi povedmi pišemo vprašaj navadno le v takih primerih, ko bi se sicer vprašalna poved lahko razumela pripovedno: Kako do strokovnjakov proti Mir na Bližnjem vzhodu?«

    Helena Dobrovoljc (maj 2013)