×

Določna in nedoločna oblika pridevnika »svečan«
 • Vprašanje:

  Svečan ali svečani sprejem -- to je zdaj vprašanje. V SSKJ zasledim pri geslu svečan naveden primer svečani sprejem (slovesni sprejem), v SP-ju pa svečan sprejem, vendar svečano kosilo (geslo svečani). Hvala za vaš odgovor.


  Odgovor:

  V SSKJ so bile določne in nedoločne oblike zaobjete v okviru ene slovarske iztočnice, in ta je bila svečan. SP 2001 je uporabnikom glede tega prijaznejši, saj navaja določne oblike ločene, kot podiztočnice. Pri interpretaciji pravopisnega sestavka je treba opozoriti, da je namesto nedoločne oblika pridevnika »svečan«, po kateri se vprašamo »kakšen?«, slogovno ustrezneje uporabljati pridevnik slovesen. Če uporabite pridevnik v obliki svečan in zvezi svečani sprejem, zagotovo opazite tesno pomensko navezavo med pridevnikom in samostalnikom oz. pomensko razliko glede na povedkovno rabo:

  - Sprejem pri predsedniku je bil zelo svečan. (kakšen? (zelo) svečan sprejem; topel sprejem; opis sprejema)

  - Predsednikov letošnji svečani sprejem je bil zelo skromen. (kateri? svečani sprejem, novoletni sprejem; vrsta sprejema)

  Poznamo torej obe obliki pridevnika svečan, raba ena ali druge različice je odvisna od konteksta.

  Helena Dobrovoljc (maj 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.