×

Izvor narečne besede »pozre«
  • Vprašanje:

    Nikakor ne najdem izvora besedi pozre, ki v Savinjski dolini pomeni 'punca, dekle', zato prosim za vašo pomoč.


    Odgovor:

    Beseda pozre v pomenu 'punca' ni znana samo v Savinjski dolini, temveč tudi na vzhodu Štajerske in v Poljanski dolini, zapiše Pleteršnik . Besedo je Bezlaj v članku iz leta 1960 izvajal iz glagola pozreti v pomenu 'pogledati', kar je verjetneje kot pri Pleteršniku navedena povezava z besedo posre 'manjši otrok'. Njena pomenska motivacija ni čisto jasna. Morda je prvotno pomenila 'spogledljivka', a se zdi verjetneje, da gre za poimenovanje mlajšega dekleta (Pleteršnik pravi nekako od 10 do 12 let), ki že pritegne fantovske poglede, pozornost. Tudi beseda pozor in iz te izpeljana pozornost sta izpeljanki iz istega glagola pozreti "pogledati".

    Marko Snoj (september 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.