×

Naglas besede "moli"
 • Vprašanje:

  Kako se naglasi beseda moli (kot kuhinjski metuljčki) in moli (kot ukaz nekomu naj moli molitev)?


  Odgovor:

  Obe obliki, ki ju navajate, sta naglašeni na prvem zlogu, naglašeni samoglasnik pa je široke kakovosti (môlji, môli).

  • Oblika môlji je množinska imenovalniška oblika od samostalnika molj (»droben metulj, katerega ličinka uničuje tekstilno blago, žito«, SSKJ).
  • Oblika môli je velelnik za drugo osebo ednine od glagolov molíti mólim (»usmerjati misli, prošnje k Bogu, svetnikom«, SSKJ) in molíti molím (»imeti, ohranjati kaj v položaju, da seže bolj daleč kot sosednje stvari«, SSKJ).

  V sistemu tonemskega naglaševanja sta obe obliki akutirani, torej izgovorjeni z nizkim tonom (mólji in móli).
  Obravnavani obliki nista enakopisnici, se pa zelo podobno izgovarjata, saj se zvočniški sklop lj pred samoglasnikom i v govoru pogosto uresničuje kot [li]. Zaporedje j + i je namreč artikulacijsko precej zahtevno.

  Tanja Mirtič (september 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.