×

Kaj je bolje: »blog« ali »spletnik«?
 • Vprašanje:

  Zanima me glede besede blog ali spletnik. Katera je v našem prostoru bolj v uporabi oziroma bolj pravilna?


  Odgovor:

  Beseda blog je nastala v angleščini, in sicer kot besedna igra, ki pa se je tako v angleščini kot tudi v drugih jezikih med uporabniki hitro uveljavila. Leta 1997 se je prvič pojavil izraz Weblog (v prevodu spletni dnevnik ali poenobesedeno spletnik), dve leti kasneje pa je Peter Merholz zapisal we blog 'mi blogamo', s čimer je uporabil novo besedo blog, ki je po glagolu v rabi kmalu postala tudi samostalnik.

  Izvorno naj bi blog res služil pisanju dnevnika, vendar pa je v spletnem okolju pridobil širši pomen in rabo, zato Tanja Oblak in Gregor Petrič s Fakultete za družbene vede v Ljubljani že leta 2005, ko izdata monografijo Splet kot medij in mediji na spletu, zapišeta, da »je izraz spletni dnevnik precej neprimeren za oznako te dejavnosti«.

  Z ugotovitvijo stroke se strinjajo tudi uporabniki, saj če si ogledamo zadetke v besedilnem korpusu Gigafida, ima blog 20.366 pojavitev, spletni dnevnik 1474, spletnik pa le 95 zadetkov. Besedilni korpus Janes, v katerega so vključena novejša besedila različnih besedil s spleta, kaže podobno prevlado izraza blog v rabi (35.812 pojavitev, spletnik 27 in spletni dnevnik 34 pojavitev).
  Če govorimo o splošni rabi, z nobenim od obeh izrazov, za katera sprašujete, ni nič narobe, stroka in uporabniki jezika pa bi izbrali izraz blog.

  Mija Michelizza (september 2017)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.