×

Razlika med samostalnikoma »etiketa« in »etika«
  • Vprašanje:

    Imam malo »nenavadno« vprašanje: poznamo npr. dvorno etiketo, prav tako etiketo na golfskih igriščih, zasledimo pa lahko etiko v cestnem prometu. Predvidevam, da gre torej za etično ravnanje v prometu, medtem ko prejšnja dva primera obsegata »pravila o vedenju«. Hvala za vaše pojasnilo.


    Odgovor:

    Pravilno domnevate. Besedi etika in etiketa sta si samo naključno podobni, imata različna izvora in različne pomene. Njuna pomena se rahlo približata le v okviru delne nadpomenke »obnašanje«.

    Marko Snoj (maj 2013)