×

Kako je prav: »park Tivoli« ali »Park Tivoli«?
 • Vprašanje:

  V konteksu pisano PARK TIVOLI, se piše park z malo začetnico ali se motim? Npr. Otroci so šli na sprehod v park Tivoli.


  Odgovor:

  Res je, gre za zvezo, ko ima občna beseda (park) ob sebi prilastek kot lastno ime (Tivoli), v tem primeru se piše z veliko začetnico le lastno ime.
  Take zveze so v našem jeziku pogoste, pravopisna pravila v členu 861 npr. navajajo tip mesto Ljubljana, pri katerem opozarja tudi na problem arbitrarne sklonljivosti imenskega dela: prebivalci mesta Ljubljana ali prebivalci mesta Ljubljane ipd.
  Res pa je, da v nejasnost vabijo imena ustanov/organizacij, ki so registrirana oz. uzakonjena kot dvobesedna stvarna imena, npr. Hotel Tivoli, Radio Študent, Hala Tivoli, Arena Stožice, torej jih v obeh sestavinah pišemo z veliko začetnico, saj je tako njihovo uradno poimenovanje.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (september 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.