×

Pravopisna prepoved veznika »dočim«
 • Vprašanje:

  Zanima me razlog, zakaj je beseda dočim v Pravopisu označena s črno piko (prepovedano).


  Odgovor:

  Beseda dočim je hrvaškega izvora, a je v slovarju hrvaškega jezika opredeljena kot arhaična; danes jo nadomešča veznik dok. Poznajo jo vsi slovenski slovarji 20. stoletja: Pleteršnik jo opredeljuje kot hrvaško ali srbsko in postavlja na področje Bele krajine.

  Vse do 2. svetovne vojne ni bila normativno odsvetovana. V pravopisnih slovarjih, ki so izšli po l. 1945, pa je bila bolj poudarjena slovenska samobitnost, zato je večje število besede hrvaškega/srbskega izvora opremljenih s prepovedovalnim normativnim znamenjem. Tudi veznik dočim je odtlej prepovedan, nadomeščajo ga: v vlogi časovnega veznika zveza medtem ko, v protivnem pomenu pa vezniki a, ali, pa.

  Helena Dobrovoljc (maj 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.