×

Pravopisna prepoved veznika »dočim«
 • Vprašanje:

  Zanima me razlog, zakaj je beseda dočim v Pravopisu označena s črno piko (prepovedano).


  Odgovor:

  Beseda dočim je hrvaškega izvora, a je v slovarju hrvaškega jezika opredeljena kot arhaična; danes jo nadomešča veznik dok. Poznajo jo vsi slovenski slovarji 20. stoletja: Pleteršnik jo opredeljuje kot hrvaško ali srbsko in postavlja na področje Bele krajine.

  Vse do 2. svetovne vojne ni bila normativno odsvetovana. V pravopisnih slovarjih, ki so izšli po l. 1945, pa je bila bolj poudarjena slovenska samobitnost, zato je večje število besede hrvaškega/srbskega izvora opremljenih s prepovedovalnim normativnim znamenjem. Tudi veznik dočim je odtlej prepovedan, nadomeščajo ga: v vlogi časovnega veznika zveza medtem ko, v protivnem pomenu pa vezniki a, ali, pa.

  Helena Dobrovoljc (maj 2013)