×

Vejica in prilastkov odvisnik
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je uporaba vejice v naslednjih povedih pravilna:

  Ure individualne pomoči smo namenili za pomoč učencem, ki so imeli učne težave pri posameznih predmetih, in za nadarjene učence, ki so se udeležili raznih delavnic.

  Svet šole upravlja ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ, ter svet šole, ki ga sestavljajo ...


  Odgovor:

  V vseh treh primerih gre za prilastkov odvisnik, ki ga uvaja veznik ki in ga zato ločimo z vejico od glavne povedi:

  Ure individualne pomoči smo namenili za pomoč učencem, ki so imeli učne težave pri posameznih predmetih, in za nadarjene učence, ki so se udeležili raznih delavnic.

  Svet šole upravlja ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ, ter svet šole, ki ga sestavljajo ...

  Helena Dobrovoljc (september 2017)