×

Oklepaj v oklepaju
 • Vprašanje:

  Kateri oklepaj je treba uporabiti v primeru oklepaja v oklepaju?
  Npr. Na nemi meji čaka nekdo nanj ... [str. 62])


  Odgovor:

  Pravopisna pravila v poglavju o oklepajih (člen 438) le skopo določajo, kaj narediti, kadar v oklepaju uporabljamo oklepaj:

  • »Poševne oklepaje uporabljamo npr. za oklepaj v oklepaju (/ /).«

  V istem poglavju pravopisci tudi opozarjajo, da za označevanje izpustov iz citata ali spremembe v citatu uporabimo poševni ali oglati oklepaj, kar pomeni, da oba tipa oklepaja pojmujejo za ločilo podobnega tipa. Res redko bi v rabi zasledili npr. pokončni | |, zaviti { } ali lomljeni〈〉oklepaj v omenjeni funkciji.
  Odločitev za eno ali drugo različico je torej prosta, je pa raba oglatega oklepaja danes bolj razširjena. K temu s svojimi napotki zagotovo prispevajo tudi nepravopisni priročniki o ločilih, npr. Tipografski geslovnik (v reviji Grafičar) in drugi viri.

  Helena Dobrovoljc (september 2017)


Prijavite se za odgovor