×

Izvor priimka »Starbek«
  • Vprašanje:

    Nikjer nisem zasledila izvor priimka Starbek. Mi lahko pomagate.


    Odgovor:

    Priimek Starbek nosi 24 oseb, vsi živijo v osrednjeslovenski in gorenjski statistični regiji. Priimek je nejasen. Morda je nastal s konverzijo iz enakega mikrotoponima, ki je videti zloženka z nejasnim prvim delom, medtem ko je drugi del morda nemški samostalnik weg 'pot'. Več o izvoru in pomenu priimka bi lahko izvedeli šele z vpogledom v starejše matične knjige in druge zgodovinske vire. Veljalo bi pogledati knjigo S. Stražarja Župnija Dob skozi stoletja (1996). Morda bi se izkazalo, da se je priimek pojavil pri nas šele v 19. stol. kot posledica migracije od drugod.

    Silvo Torkar (september 2017)