×

Ustreznost zapisa »metiloranž«
 • Vprašanje:

  Ali se piše metil oranž ali metiloranž? Metil je prvi del podrednih zloženk, torej bi moralo biti pisano skupaj. Kaj pa pravi raba?


  Odgovor:

  Po slovenskem pravopisu, ki pri določanju zapisa (razen izjemoma) upošteva slovnična besedotvorna merila, pišemo ta pH-indikator kot zloženko, torej metiloranž.

  Vas pa zanima »raba« ...

  Izraz metiloranž se pojavlja večinoma v strokovnih besedilih, zato je relavantni naslovnik pri iskanju podatka o ustreznem zapisu pisec strokovnih, zlasti kemijskih besedil. Ker v slovenščini nimamo korpusa kemijskih besedil, si pomagamo z besedilnim korpusom Gigafida. Ta ima stvarnih besedil ca. 4 % (gl. O korpusu). Pregled korpusa kaže, da se raba nagiba v prid pravopisni rešitvi (18 metiloranž : 5 metil oranž). Zanimivo je, da se oba načina zapisa (tako metiloranž kot metil oranž) nahajata v besedilih kemijskih učbenikov za srednje šole, kar priča o neenotni normi v okviru učbeniškega srednješolskega terminološkega sistema.

  Helena Dobrovoljc (maj 2013)