×

Opredelitev obrtne dejavnosti
 • Vprašanje:

  Kako se tolmači obrt?


  Odgovor:

  Pomenskorazlagalni slovar (SSKJ) obrt v prvem pomenu razlaga kot »gospodarsko dejavnost, ki opravlja storitve in v manjših količinah predeluje, proizvaja«. Nekoliko natančneje je obrt opredeljena v geografskem terminološkem slovarju, in sicer kot »gospodarska dejavnost, ki opravlja usluge ter z ročnim ali/in strojnim delom v manjših količinah predeluje surovine, polizdelke in proizvaja blago zlasti za osebno porabo«. Terminološki slovar torej natančneje določa storitve kot »usluge« in opredeljuje ročno ali/in strojno delo ter namen predelave in proizvodnje.

  Če potrebujete opredelitev obrti v pravno-upravnem pogledu, je najbolje, da se o definiciji obrti poučite v t. i. »Obrtnem zakonu«, več o obrti pa na vladni spletni strani, posvečeni prav izrazu obrt.

  Helena Dobrovoljc (september 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.