×

Varianta veznika »kot« v zvezah »več ko«, »bolj ko« ipd.
 • Vprašanje:

  Kaj je pravilno?
  Več KO ima človek alkohola v krvi, manj je primeren za vožnjo.
  ALI
  Več KOT ima človek alkohola v krvi, manj je primeren za vožnjo.


  Odgovor:

  Naši slovarji navajajo, da je ko pogovorna različica primerjalnega veznika kot. Podatek prinašata tako pravopisni slovar in SSKJ, ki za knjižni jezik navajata priporočilo kot, kakor. Prim. SP 2001:

  ko podr. vez. 
  I. v odvisnikih
  1. v časovnih Ko se je pripeljal, so ga vsi čakali; Medtem ko smo delali, so se drugi zabavali 
  2. v oziralnih, poud. Zdaj pa imaš, ko si tako neroden; Kaj bi tajil, ko pa je res 
  3. v pogojnih če: Ko bi se bil vsaj malo učil, bi bil izdelal 
  4. v primerjalnih, knj. pog. Premika ustnice, ko da bi molil kakor, kot
  5. v sorazmernostnih Bolj ko vpije, manj ga razumejo 
  II. med členi znotraj stavka, knj. pog. kakor, kot: Dela ko v svojih najboljših letih; Letošnja prireditev je lepša ko lanska; bled ko zid; Tega ne povej drugemu ko njemu

  Vendar pa se slovarji ne ukvarjajo z večbesednimi vezniki, v katerih ob vezniku kot in različici ko nastopa tudi merni prislov, tj. manj, bolj, več, dlje + ko/kot. Za te zveze velja, da so dopustne tudi v knjižnem jeziku, saj nimajo nobenih normativnih omejitev.

  Helena Dobrovoljc (september 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.