×

Kakšna je razlika med pridevnikoma »zvočen« in »zvokoven«?
 • Vprašanje:

  Kakšna je razlika med pridevnikoma zvočen in zvokoven?

  Po iskanju odgovora v spletnem SSKJ razlike nisem našel oziroma našel sem le, da se obe besedi enakovredno nanašata na zvok.

  Vem pa, da je vloga teh dveh pridevnikov vendarle različna oziroma se v nekaterih primerih uporablja le en izmed teh dveh enakovrednih pridevnikov, drugi pa nikdar.

  Za zgled poglejmo tole:
  zvočni signal*
  zvokovni signal*

  Naj iz zgornjih zgledov povzamem, da besedna zveza zvokovni signal ne obstaja oziroma se ne uporablja, saj uporabljamo le besedno zvezo zvočni signal.

  Zakaj je to tako?


  Odgovor:

  Slovarski priročniki nastajajo na osnovi dejanske rabe, ki jo skušajo kar najbolj korektno opisati in predstaviti jezikovnemu uporabniku ter mu pomagati pri jezikovnih izbirah. Oba pridevnika, zvočen in zvokoven, sta v pomenu 'nanašajoč se na zvok' rezultat dveh povsem legitimnih besedotvornih možnosti, pri čemer se je ena, tj. pridevnik zvočen, bolj uveljavila kot druga. Pridevnik zvočen je tako razvil tudi svoj drugi pomen 'ki lepo, dobro zveni'. Nekatere zveze, npr. elektr. zvočni ojačevalnik, gled. zvočni efekt, muz. zvočni tlak ipd. oz. elektr. zvokovna sled imajo tudi točno določen pomen znotraj posamezne stroke.
  Kot ste že ugotovili, oba priročnika, SSKJ in SP 2001, tako pri ponazarjalnem gradivu gesel zvočen in zvokoven kot tudi pri geslu signal navajata le zvezo zvočni signal, podobno stanje pa potrdi tudi pregled korpusa Gigafida, kjer je izkazanih le 1339 pojavitev zveze zvočni signal.

  Nataša Gliha Komac (september 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.