×

Izvor priimka »Bone«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Bone. Učiteljica v osnovni šoli nam je razložila, da je priimek francoskega izvora. Da so pri nas ostali nekateri francoski vojaki po koncu francoske okupacije in se tu poročili. Torej bi veljalo, da je ta priimek na Slovenskem od začetka 19. stoletja (Ilirske province). Ravno tako francoskega izvora naj bi bili priimki Krhne, Može ... in še nekateri.
  Nekateri izgovarjajo Bone s širokim e-jem, nekateri pa z dolgim i-jem. Predvidevam, da je največ Bonejev na širšem Goriškem.
  Ali se motim in ali nam je učiteljica podala pravo razlago izvora?


  Odgovor:

  Priimek Bone nosi 99 oseb, od tega 64 v goriški statistični regiji.
  Bone je tako 'Bonov sin', pri čemer je Bon, iz Bonifacija nastalo kratko ime, prav tako znan kot priimek na Goriškem. Priimek je nastal s konverzijo iz patronimika Bone h krstnemu imenu Bonifacij, prim. priimke Bonač, Boncelj, Bonin, morda tudi Bonča. V Kromberku pri Novi Gorici je izpričan zaselek Bonétovšče, v Dolu pri Doberdobu zaselek Bonéti, v Vipavskem Križu pa zaselek Bóne. Priimek spada v naglasni tip têleteléta, torej BóneBonéta, v osrednji Sloveniji pa BonèBonéta.
  Pogosto se sliši, da je ta ali oni slovenski priimek francoskega izvora in da je prišel k nam s francoskimi vojaki v času Ilirskih provinc. Doslej se zgodovinarjem in rodoslovcem še ni posrečilo najti niti enega tovrstnega primera. Priimki na -e (vsekakor to velja za Krhne, Može) so praviloma domačega izvora, prvotno pa označujejo mlada bitja ali nekaj majhnega, nebogljenega.

  Silvo Torkar (september 2017)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.